CBC


CBC – 2022/2do.cuatrimestre – Aulas en PABELLÓN 2 – CBC – 2022/2do.cuatrimestre

Asignatura Horario Comisión Día Pabellón 2 Aula Inicio Fin
ALGEBRA (27) 951 22701
Martes-Miércoles-Viernes
Planta baja 113 7:00 10:00
ALGEBRA (27) 952 22703
Martes-Miércoles-Viernes
Planta baja 113 10:00 13:00
ALGEBRA (27) 956 22705
Martes-Miércoles-Viernes
Planta baja 113 14:00 17:00
ALGEBRA (27) 951 22702
Martes-Miércoles-Viernes
2do.piso 213 7:00 10:00
ALGEBRA (27) 952 22704
Martes-Miércoles-Viernes
2do.piso 213 10:00 13:00
ALGEBRA (27) 957 22706
Martes-Miércoles-Viernes
1er.subsuelo
107 17:00 20:00
ALGEBRA (27) 958 22707
Martes-Miércoles-Viernes
Planta baja 113 20:00 23:00
ALGEBRA A (62) 957 26201
Martes-Miércoles-Viernes
Planta baja 113 17:00 20:00
ALGEBRA A (62) 958 26202
Martes-Miércoles-Viernes
1er.subsuelo
108 20:00 23:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 931 26605 Lunes-Jueves-Sábado Planta baja 113 7:00 10:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 932 26606 Lunes-Jueves-Sábado Planta baja 113 10:00 13:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 926 26602
Lunes-Miércoles-Jueves
2do.piso 213 14:00 17:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 927 26603
Lunes-Miércoles-Jueves
2do.piso 213 17:00 20:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 928 26604
Lunes-Miércoles-Jueves
2do.piso 213 20:00 23:00
ANALISIS MATEMATICO A (66) 926 26601
Lunes-Miércoles-Jueves
1er.subsuelo
109 14:00 17:00
BIOLOGIA (08) 623 20802 Lunes-Jueves Planta baja 113 13:00 16:00
BIOLOGIA (08) 627 20803 Lunes-Jueves Planta baja 113 17:00 20:00
BIOLOGIA (08) 622 20801 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
110 10:00 13:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
621 25403 Lunes-Jueves 2do.piso 214 7:00 10:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
622 25407 Lunes-Jueves 2do.piso 214 10:00 13:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
623 25408 Lunes-Jueves 2do.piso 214 13:00 16:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
627 25409 Lunes-Jueves 2do.piso 214 17:00 20:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
628 25410 Lunes-Jueves 2do.piso 214 20:00 23:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
621 25402 Lunes-Jueves 2do.piso 213 7:00 10:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
622 25406 Lunes-Jueves 2do.piso 213 10:00 13:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
621 25401 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
103 7:00 10:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
622 25404 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
103 10:00 13:00
BIOLOGIA E INTRO BIOLOGIA CELULAR (54)
622 25405 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
109 10:00 13:00
FILOSOFIA (42) 451 24208 Martes-Viernes 2do.piso 210 7:00 9:00
FILOSOFIA (42) 451 24209 Martes-Viernes 2do.piso 211 7:00 9:00
FILOSOFIA (42) 452 24210 Martes-Viernes 2do.piso 211 9:00 11:00
FILOSOFIA (42) 453 24211 Martes-Viernes 2do.piso 211 11:00 13:00
FISICA (03) 656 20303 Martes-Viernes 2do.piso 214 14:00 17:00
FISICA (03) 657 20305 Martes-Viernes 2do.piso 214 17:00 20:00
FISICA (03) 658 20306 Martes-Viernes 2do.piso 214 20:00 23:00
FISICA (03) 657 20304 Martes-Viernes 2do.piso 213 17:00 20:00
FISICA (03) 656 20302 Martes-Viernes 2do.piso 213 14:00 17:00
FISICA (03) 656 20301 Martes-Viernes
1er.subsuelo
102 14:00 17:00
FISICA (03) 681 20307 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
101 7:00 10:00
FISICA (03) 681 20310 Miércoles-Sábado 2do.piso 214 7:00 10:00
FISICA (03) 682 20313 Miércoles-Sábado 2do.piso 214 10:00 13:00
FISICA (03) 681 20309 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
110 7:00 10:00
FISICA (03) 681 20308 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
104 7:00 10:00
FISICA (03) 682 20312 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
104 10:00 13:00
FISICA (03) 682 20311 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
103 10:00 13:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 651 25303 Martes-Viernes 2do.piso 214 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 652 25306 Martes-Viernes 2do.piso 214 10:00 13:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 656 25307 Martes-Viernes
1er.subsuelo
101 14:00 17:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 657 25311 Martes-Viernes
1er.subsuelo
101 17:00 20:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 651 25301 Martes-Viernes
1er.subsuelo
104 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 652 25304 Martes-Viernes
1er.subsuelo
104 10:00 13:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 656 25308 Martes-Viernes
1er.subsuelo
104 14:00 17:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 651 25302 Martes-Viernes
1er.subsuelo
107 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 652 25305 Martes-Viernes
1er.subsuelo
107 10:00 13:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 657 25312 Martes-Viernes
1er.subsuelo
104 17:00 20:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 658 25313 Martes-Viernes
1er.subsuelo
104 20:00 23:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 656 25309 Martes-Viernes
1er.subsuelo
107 14:00 17:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 656 25310 Martes-Viernes
1er.subsuelo
110 14:00 17:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 681 25315 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
103 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 681 25314 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
102 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 682 25317 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
102 10:00 13:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 681 25316 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
109 7:00 10:00
FISICA E INTRO A LA BIOFISICA (53) 682 25318 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
109 10:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
424 24012 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
425 24017 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
421 24001 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 7:00 9:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
422 24005 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 9:00 11:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
423 24009 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 11:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
421 24002 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
107 7:00 9:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
422 24006 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
107 9:00 11:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
423 24010 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
107 11:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
426 24021 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 17:00 19:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
427 24024 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 19:00 21:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
428 24026 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
104 21:00 23:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
425 24018 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
107 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
426 24022 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
107 17:00 19:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
421 24003 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
108 7:00 9:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
422 24007 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
108 9:00 11:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
424 24013 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
108 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
425 24019 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
108 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
451 24028 Martes-Viernes
1er.subsuelo
101 7:00 9:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
452 24032 Martes-Viernes
1er.subsuelo
101 9:00 11:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
453 24035 Martes-Viernes
1er.subsuelo
101 11:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
456 24050 Martes-Viernes 2do.piso 210 17:00 19:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
457 24053 Martes-Viernes 2do.piso 210 19:00 21:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
454 24041 Martes-Viernes
1er.subsuelo
103 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
455 24045 Martes-Viernes
1er.subsuelo
103 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
454 24042 Martes-Viernes
1er.subsuelo
108 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
455 24046 Martes-Viernes
1er.subsuelo
108 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
453 24036 Martes-Viernes
1er.subsuelo
108 11:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
451 24029 Martes-Viernes
1er.subsuelo
108 7:00 9:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
454 24043 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
455 24047 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
456 24049 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 17:00 19:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
457 24052 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 19:00 21:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
489 24074 Miércoles (ver sábado) 2do.piso 214 19:00 21:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
483 24066 Miércoles-Sábado 2do.piso 210 11:00 13:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
484 24070 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
102 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
485 24072 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
102 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
484 24071 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
103 13:00 15:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
485 24073 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
103 15:00 17:00
INT. AL PENSAMIENTO CIENTIFICO (40)
480 24057 Sábado (ver miércoles) 2do.piso 214 15:00 17:00
MATEMATICA 9h (61) 952 26101
Martes-Miércoles-Viernes
1er.subsuelo
110 10:00 13:00
MATEMATICA 9h (61) 957 26102
Martes-Miércoles-Viernes
1er.subsuelo
108 17:00 20:00
PSICOLOGIA (15) 424 21502 Lunes-Jueves 2do.piso 211 13:00 15:00
PSICOLOGIA (15) 425 21503 Lunes-Jueves 2do.piso 211 15:00 17:00
PSICOLOGIA (15) 426 21504 Lunes-Jueves 2do.piso 211 17:00 19:00
PSICOLOGIA (15) 427 21505 Lunes-Jueves 2do.piso 211 19:00 21:00
PSICOLOGIA (15) 428 21506 Lunes-Jueves 2do.piso 211 21:00 23:00
PSICOLOGIA (15) 452 21508 Martes-Viernes 2do.piso 210 9:00 11:00
PSICOLOGIA (15) 453 21509 Martes-Viernes 2do.piso 210 11:00 13:00
QUIMICA (05) 621 20501 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
101 7:00 10:00
QUIMICA (05) 621 20503 Lunes-Jueves 2do.piso 210 7:00 10:00
QUIMICA (05) 622 20504 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
101 10:00 13:00
QUIMICA (05) 622 20506 Lunes-Jueves 2do.piso 210 10:00 13:00
QUIMICA (05) 623 20507 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
101 13:00 16:00
QUIMICA (05) 627 20510 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
101 17:00 20:00
QUIMICA (05) 621 20502 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
102 7:00 10:00
QUIMICA (05) 622 20505 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
102 10:00 13:00
QUIMICA (05) 623 20508 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
102 13:00 16:00
QUIMICA (05) 623 20509 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
103 13:00 16:00
QUIMICA (05) 627 20511 Lunes-Jueves
1er.subsuelo
102 17:00 20:00
QUIMICA (05) 628 20512 Lunes-Jueves Planta baja 113 20:00 23:00
QUIMICA (05) 653 20519 Martes-Viernes 2do.piso 210 13:00 16:00
QUIMICA (05) 653 20520 Martes-Viernes 2do.piso 211 13:00 16:00
QUIMICA (05) 657 20522 Martes-Viernes 2do.piso 211 17:00 20:00
QUIMICA (05) 651 20513 Martes-Viernes
1er.subsuelo
102 7:00 10:00
QUIMICA (05) 652 20516 Martes-Viernes
1er.subsuelo
102 10:00 13:00
QUIMICA (05) 651 20514 Martes-Viernes
1er.subsuelo
103 7:00 10:00
QUIMICA (05) 657 20521 Martes-Viernes
1er.subsuelo
102 17:00 20:00
QUIMICA (05) 658 20523 Martes-Viernes
1er.subsuelo
102 20:00 23:00
QUIMICA (05) 652 20517 Martes-Viernes
1er.subsuelo
103 10:00 13:00
QUIMICA (05) 658 20524 Martes-Viernes 2do.piso 213 20:00 23:00
QUIMICA (05) 651 20515 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 7:00 10:00
QUIMICA (05) 652 20518 Martes-Viernes
1er.subsuelo
109 10:00 13:00
QUIMICA (05) 681 20526 Miércoles-Sábado 2do.piso 210 7:00 10:00
QUIMICA (05) 681 20527 Miércoles-Sábado 2do.piso 211 7:00 10:00
QUIMICA (05) 682 20528 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
101 10:00 13:00
QUIMICA (05) 682 20530 Miércoles-Sábado 2do.piso 211 10:00 13:00
QUIMICA (05) 683 20532 Miércoles-Sábado 2do.piso 210 13:00 16:00
QUIMICA (05) 683 20533 Miércoles-Sábado 2do.piso 211 13:00 16:00
QUIMICA (05) 683 20531 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
101 13:00 16:00
QUIMICA (05) 681 20525 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
107 7:00 10:00
QUIMICA (05) 682 20529 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
107 10:00 13:00
SOCIOLOGIA (14) 421 21401 Lunes-Jueves 2do.piso 211 7:00 9:00
SOCIOLOGIA (14) 422 21402 Lunes-Jueves 2do.piso 211 9:00 11:00
SOCIOLOGIA (14) 423 21403 Lunes-Jueves 2do.piso 211 11:00 13:00
SOCIOLOGIA (14) 424 21404 Lunes-Jueves 2do.piso 210 13:00 15:00
SOCIOLOGIA (14) 425 21405 Lunes-Jueves 2do.piso 210 15:00 17:00
SOCIOLOGIA (14) 482 21409 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
108 9:00 11:00
SOCIOLOGIA (14) 483 21411 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
108 11:00 13:00
SOCIOLOGIA (14) 481 21408 Miércoles-Sábado
1er.subsuelo
108 7:00 9:00